Det är FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, som ska undersöka om ändrad arbetsteknik kan göra att människor med t ex ryggproblem ska kunna arbeta.

Forskningen inriktas på personer som är långtidssjukskrivna på grund av belastningsskador eller psykiska problem.

Riskfaktorer och biologiska mekanismer för att man ska drabbas av dessa sjukdomar väl kända. Men i Sverige i motsats till exempelvis USA, man har ännu inte vetenskapligt prövat vilken rehabilitering som kan minska skadorna, berättar Eeva Seppäla, kansliråd på Socialdepartementet.

— I Sverige tror man väldigt mycket. Nu kan man vetenskapligt belägga saker, säger Eeva Seppäla.

Exempel på vad som kan komma att utvärderas är kortad arbetstid vid en viss maskin, färre tunga lyft och ändrad arbetsorganisation.

Forskningen går till på samma sätt som när man testar läkemedel. En viss metod prövas på en försöksgrupp, resultaten jämförs sedan med en kontrollgrupp.