Han är själv mycket nöjd med ha fått ett nytt avtal med de privata bussbolagen i BUA.
Avtalet ger lön efter antal år i yrket, kortare arbetstid samt 25 dagars semester oavsett ålder (undantag görs för dem som har hunnit få fler semesterdagar).

Nu är Kommunal nära att förverkliga målet om ett branschavtal för busspersonal. Det är bara de kommunala bussbolagens underskrift som återstår.

Men Robert Westberg tror sig samtidigt ana att avtalet innehåller fröet till stora konflikter år 2005. Då höjs nämligen lönerna mer för dem som har upphandlat och därför tillämpar det nya avtalet med BUA och eventuellt KFS.

De som inte har upphandlat får nöja sig med de nuvarande företagsavtalen med lägre lön och längre arbetstid.

Löner, semester och arbetstider kan till och med bli olika inom ett och samma bolag beroende på vilka linjer och trafikområden som har upphandlats. Exempelvis kan ett bolag som kör stadstrafik ha flera depåer varav bara en del av dessa har utsatts för upphandling till år 2005.

– Våra medlemmar kommer inte att acceptera olika löner på grund av detta. Det kan också göra det svårt att rekrytera ny personal. Jag tror att trycket blir stort mot arbetsgivarna att ha likvärdiga löner och villkor för all personal. Det kommer att bli strid om detta ute i företagen, tror Robert Westberg.

I Kommunals förhandlingsdelegation finns missnöje över att löneökningarna inte blir större de närmaste åren.

– Jag är också missnöjd. Men den bittra sanningen är att bolagen inte har pengar till högre löner än vad avtalet medger. Vi hade inte ens fått mer om vi gått ut i strejk. Men då hade vi inte fått något branschavtal, säger Robert Westberg.

Peter Jeppsson som är VD i BUA tror att det nya avtalet kommer att skapa trygghet i företagen både bland anställda och bland ledarna.

– Nu har vi fått ett kostnadsneutralt avtal. Det går inte att konkurrera om anbuden genom att ha olika villkor för personalen. Jag tror inte att alla har insett hur viktigt detta avtal är för branschen, säger han.

Mest nöjd är han med de nya reglerna om arbetstider.

– Vi har visat att det inte behövs lagstiftning om arbetstidsförkortning. Vi har klarat att lösa det själva på ett sätt som passar vår bransch. Det skulle aldrig en lagstiftning klara av, säger han.