Oftast är det mamman som misshandlats i barnets åsyn, något som kan sätta djupa spår hos barnet.
Behandlingen sker i grupp vid en specialistmottagning inom Stockholms läns landsting.

I rapporten ”Barn i skuggan av våldet” beskrivs närmare hur behandlingen går till. Rapporten kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida www.sos.se