Ett viktigt steg har tagits mot branschavtal för landets busspersonal. Överenskommelsen gjordes mellan Kommunal och BUA, som företräder de privata bussbolagen. Avtalet ska börja tillämpas efter varje ny upphandling. Områden som inte upphandlas följer de nuvarande företagsavtalen.

Det nya avtalet med BUA innebär höjda löner, 25 dagars semester oavsett ålder (undantag görs för dem som redan har hunnit få längre semester) samt kortare arbetstid.

Tanken var att också KFS, som företräder de kommunala bussbolagen, skulle skriva på överenskommelsen. Då hade branschavtalet blivit verklighet efter 10 års kamp från Kommunals sida.

Men så blev det inte. KFS tänker inte ge upp sina principer och traditioner.

— Vi är en självständig part och förbehåller oss rätten att skriva på våra egna avtal. Därför tänker vi aldrig bara acceptera vad Kommunal och BUA har kommit överens om, säger KFS chefsförhandlare Leif Lindh.

Han anser att avtalet mellan Kommunal och BUA skulle öka kostnaderna med cirka 3,5 procent, 600 kronor per förare, för de kommunala bolagen om även dessa skrev på.

— Tanken med branschavtalet är att det ska vara kostnadsneutralt. Därför kan vi tänka oss att skriva på ett likvärdigt avtal jämfört med BUA-avtalet, men aldrig ett likalydande, förklarar Leif Lindh.

KFS invändningar rör kostnaderna för pension, antalet semesterdagar samt lönesystemet.

Enligt Leif Lindh har anställda i kommunala bussbolag bättre pensionsvillkor. Det betyder 1 procent högre kostnader jämfört med de privata arbetsgivarnas.

Tre av fyra anställda i kommunala bussbolag är över 40 år och har därför minst 31 dagars semester. Det ökar kostnaderna med cirka 2 procent jämfört med de privata arbetsgivarnas.

Leif Lindh säger att det skulle innebära ökade kostnader att också överge de individuella lönerna och tillämpa principen om lön efter ålder i yrket som de privata arbetsgivarna gör.

— Ska våra anställda ha kvar pensionsvillkoren och den semester de har i dag, måste de acceptera att ha kanske 200 kronor lägre i lön än de privat anställda. Ska de ha samma lön måste vi se över kostnaderna för semester och pension, förklarar han.

att detta är så viktigt att han är beredd att skrota försöket att få ett branschavtal.

— Vi tänker ta strid för de traditioner och principer som finns inom kommunala bolag och förvaltningar, säger han.

Att skriva på avtalet som Kommunal och BUA enats om vore enligt honom att avskaffa KFS som arbetsgivarpart.

— I ett privat bolag är det rått och mörkt. Där finns ingen anställningstrygghet. Det har vi hos oss. Vi måste fundera på värdet med att ha kommunala bolag och förvaltningar, säger han.

Förhandlingarna mellan Kommunal och KFS fortsätter under januari.

BUA:s vd Peter Jeppsson tänker inte kräva att KFS skriver på samma avtal som de privata arbetsgivarna har gjort.

— För oss är det viktigt att ha kostnadsneutrala avtal. Kan KFS träffa ett likvärdigt avtal med Kommunal behöver det inte vara likalydande med vårt, säger han.

Kommunals förhandlingsdelegation är inte intresserad av att diskutera särlösningar för KFS när det gäller semester och lönesystem. Medlemmarna i de kommunala bussbolagen vill ha bort de individuella lönerna.

— Vi tänker inte ge de kommunala bolagen några favörer. Då har vi inget branschavtal, säger Kommunals förhandlare Robert Westberg.

— De individuella lönerna kan få vara kvar, men bara om de följer branschavtalets
lönestege med minimilöner för varje år i yrket upp till åtta år. Vi tackar aldrig nej till extrapengar om de individuella lönerna finns utöver branschavtalet, förklarar han.