Av de 338 000 personer som fick ersättning från Försäkringskassan i augusti 2002 hade 120 000 varit sjukskrivna i mer än ett år. Det är en ökning med 13 procent på ett år. Men ökningen året innan var 26 procent.

Under år 2002, till och med oktober, har antalet förtidspensionärer ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året.

Läs mer på: www.rfv.se