Senare i dag väntas de kommunala bussbolagen att skriva på samma avtal. Kommunal och BUA har även enats om nya löner för tre år framåt.

Det tog Kommunal mer än tio år att nå målet att bussbolagen ska följa samma avtal. Och det kommer att dröja minst lika länge innan
branschavtalet fungerar i praktiken.

Kommunal fick inte igenom kravet om ett datum när avtalet senast ska
börja gälla. Arbetsgivarna fick som de villle.

Branschavtalet tillämpas
först efter att en ny upphandling har genomförts. Bussbolagen följer till dess sina gamla avtal och slipper då de extra kostnader som branschavtalet medför.

När ny upphandling görs lämnar bolagen in anbud utifrån branschavtalet.
Den extra kostnaden för bussbolagen får då skattebetalarna och resenärerna stå för.

Enligt arbetsgivarna kommer det nya avtalet att öka kostnaderna med 16 procent för branschen.

Inom ett och samma bussbolag kommer personal redan från nästa år att följa branschavtalet medan andra på grund av senare upphandling kan få
vänta 10-12 år.
Löner, semester och arbetstider kommer då att vara olika
beroende på vilka linjer och trafikområden personalen arbetar med.

Vid trafik som inte upphandlas, exempelvis den som bedrivs av Flygbuss
och Swebus Express, tillämpas avtalet från år 2005. De som har tecknat
anbud före år 1995 och saknar regel om när ny upphandling ska göras ska
tillämpa branschavtalet senast år 2008.

Avtalet innehåller löneökningar utöver det särskilda löneavtal som Kommunal och BUA har enats om för all busspersonal.

Alla i privata bussbolag, även de som inte har branschavtalet, får 800
kronor i ett engångsbelopp. Det är ersättning för tiden från 1 december år 2002 då löneavtalet börjar gälla och fram till 31 mars i år.

Den 1 april höjs lönerna med 500 kronor, det motsvarar 2,95 procent.

Från den 1 december höjs lönerna med 700 kronor, 4 procent.

Nästa år höjs lönerna från den 1 oktober med 400 kronor, det motsvarar 2,2 procent.
Trots att löneavtalet upphör att gälla den 1 februari år 2005 ska lönen enligt avtalet inte höjas på nytt förrän tidigast 1 oktober samma år.

All verkstadspersonal får samma höjningar tills Kommunal och arbetsgivarna enligt branschavtalet har enats om ett nytt lönesystem för dem som ska ersätta de nuvarande individuella lönerna.

De förare och övrig busspersonal som från och med nu börjar tillämpa branschavtalet får från den 1 februari år 2005 höjd lön med 638 kronor
utöver löneavtalet.

Från den 1 februari år 2007 införs ytterligare ett år i lönestegen för förare och den byggs på med 500 kronor. Slutlön utbetalas då efter 8 år i yrket för dem som har branschavtal.

Utöver lön så reglerar branschavtalet även arbetstider och semester. En
arbetstidsförkortning införs med 10 minuter per timme mellan klockan 22-06. Motsvarande förkortning införs för dem som har uppehållstid.

Rast och uppehållstid får inte blandas i samma tjänst. Nattjänster får
inte innehålla uppehållstid alls. Men rast på högst 90 minuter är då tillåtet.

De särskilda villkoren i Stockholm och Göteborg exempelvis vad gäller uppehållstider och omloppstillägg för mer än 10 timmars arbete finns
kvar i branschavtalet.

De som har fyllt 40 år och har 31 dagars semester eller har fyllt 50
och har 32 dagars semester får behålla denna förmån. Men inga fler får
ta del av detta när branschavtalet börjar gälla.
De som är under 40 samt nyanställda får istället nöja sig med 25 semesterdagar. Men semesterersättningen höjs från 12 till 13 procent.

Det motsvarar 27 semesterdagar med nuvarande ersättning.

Dessutom införs tre extra lediga dagar för att genomföra en förkortning av arbetstiden. Dessa tre extra lediga dagar är inte semesterlönegrundande. Men det går att utnyttja dem utan löneavdrag.

Den första extra lediga dagen införs år 2004. Nästa kommer år 2005 och
den tredje år 2006 för dem som har branschavtal.

Varken Kommunals förhandlare eller BUA vill ännu kommentera avtalen. De
vill vänta till i eftermiddag då de skrivit klart ett gemensamt pressmeddelande.
Men Kommunals stora förhandlingsdelegation är nöjd med att ha fått branschavtal samtidigt som de önskat högre påslag i löneavtalet.

Den stora förhandlingsdelegationen består av ett 20-tal förare och verkstadsarbetare från hela landet. Mest nöjda är de som inte kommer från Stockholm eller Göteborg. I synnerhet de som i dag följer Swebus-avtalet.

De som kommer från storstäderna hade hoppats på bättre villkor i
branschavtalet. Men de säger ja till branschavtalet för att stödja busspersonal utanför storstäderna.

En representant reserverade sig mot branschavtalet och löneavtalet.

Spårvägsföraren Magnus Sandholm från Göteborg tycker att branschavtalet medför en försämring vad gäller antalet semesterdagar. Han tycker inte att lönepåslagen är tillräckligt stora för att kompensera detta.