KFS, som förhandlar för de kommunala bussbolagen, har även ett annat krav; regeln om kortare semester ska börja gälla nu istället för vid nästa upphandling.

Enligt det nya branschavtalet får nämligen de som vid upphandlingen har fyllt 40 eller 50 år behålla de extra semesterdagar som finns enligt nuvarande avtal. Övriga får nöja sig med 25 semesterdagar men de får i gengäld högre semesterersättning.

KFS vill undvika att det hinner bli fler som har fyllt 40 och 50 år innan det är dags att upphandla nästa gång.

Kommunals förhandllngsdelegation är inte intresserade av att diskutera KFS krav.

– Branschavtalet har kommit till för att få konkurrensneutralitet mellan bolagen. Vi tänker inte ge de kommunala bolagen några favörer. Då har vi inget branschavtal, säger Kommunals förhandlare Robert Westberg.

När det gäller de individuella lönerna säger han att de kommunala bolagen får behålla dem.

– Men bara om de dessutom följer branschavtalets lönestege med minimilöner för varje år i yrket upp till åtta år. Vi tackar aldrig nej till extra pengar om de individuella lönerna finns utöver branschavtalet, förklarar Robert Westberg.

Kommunals förhandlingsdelegation har nu rest hem. Den samlas troligen igen om cirka två veckor. Blir det då en överenskommelse med KFS har Kommunal lyckats att skapa det historiska branschavtalet.

fotnot. KFS betyder Kommunala Företagens Samorganisation.