Utifrån din beskrivning tycker jag att du visat stort tålamod och att du verkligen försökt få besked. Så här får det inte gå till.

Du tar ansvar för vårdtagarna, men har blivit illa behandlad. Det är ens rättighet att i god tid få information från chefen. Jag tycker också att den arbetskamrat som ”skvallrade” om dig borde tagit upp saken med dig först och inte gått direkt till chefen.

Chefen leder och har ansvaret för verksamheten och arbetsklimatet är beroende av hur tydlig han eller hon är. Varför pratade kollegan inte med dig först? Det finns en övertro på att chefen ska fixa allt! Det behövs också träning i tydlig och öppen kommunikation kollegor emellan.

Nu hoppas du att chefen ska förstå vilket misstag hon gjort. Tyvärr tror jag att du då är för optimistisk. Chefen smet från sitt ansvar och visade brist på civilkurage, en egenskap som mer och mer tycks bli en bristvara.
Det positiva är att du nu har ett nytt jobb som du trivs med. Du har gått vidare trots det tråkiga du råkat ut för. Det har du gjort bra!