Avtalen som har sagts upp inom KFS ( kommunala bolag ) är:fastighets- och näringsliv vilket berör lokalvårdare, storhushåll, skola, vård- och omsorg samt turism- och fritid som omfattar badanläggningar.

Dessutom har tre avtal inom arbetsgivareorganisationen Alliansen sagts upp.

Dessa är: vård, omsorg och personliga assistenter, ideella och idéburna organisationer samt folkhögskolor.

Kommunals avtalsombudsman Håkan Petterson säger att avtalen sägs upp därför att de är lika i löneläge och villkor jämfört med avtalen för kommuner och landsting.

Dessa har som bekant redan sagts upp från och med det tredje avtalsåret som börjar den 1 april nästa år.

Förhandlingar om nya löner väntas komma igång i början av nästa år.