Ge inte barnen färdiga svar — det viktiga är att de får frågor. Svaren hittar de själva allt eftersom. Det budskapet är från Alexis Kouros, författare till På en ö i havet (Alfabeta), en liten bok för både barn och vuxna. Det är en eftertänksam saga, som fängslar utan flashiga effekter och får läsaren att reflektera . Här finns varken pekpinnar eller patentlösningar. Sagan fick Peter Pan-priset för bästa barnbok 2002.

Alexis Kouros är född i Iran, läkarutbildad i Ungern och bosatt i Finland. Nu har han lämnat läkarjobbet för att filma och skriva.

På en ö i havet är en absurd historia. Ett pingvinägg kläcks av misstag i ett albatrossbo. De andra albatrosserna lämnar ön, men pingvinungen kan inte flyga. Övergiven går han omkring på ön och träffar andra djur och, till sist, en människa. Stora existentiella frågor får en osökt och enkel form, som när kråkans filosofi,” flyg lågt och lev länge”, ställs mot pingvinens dröm, ”jag flyger hellre högt, slukar livet och lever snabbt”.

Inledningsvis ger Kouros läsaren en punkt, så att var och en kan avgöra när sagan är slut.

Barn och vuxna hittar olika saker i texten. Kolla den här avspända passusen:

”Om man gör ett misstag med flit, för att man själv vill, så brukar man kalla det ett val eller en hobby eller till och med en livsstil. Och om det sedan finns andra som börjar göra likadant så kan man kalla det för en tradition. Till slut kan det till och med bli en hel religion.”