Kommunal är kritiskt till förslaget. Om det går igenom kommer inte barnskötare att få leda förskolor. Den fria leken är också i fara:

— Förslaget riskerar att kväva barns naturliga lust att lära. I stället för att utvecklas och lära genom lek ska barnen lära sig på vuxnas villkor, säger Ylva Thörn.

Förslaget strider också mot ett tidigare riksdagsbeslut, att arbetslaget ska leda det pedagogiska arbetet, påpekar Kommunals utredningssekreterare Annelie Karlgren.

Enligt Kommunals sätt att se finns det i förskolan två sorters pedagogik: omsorgspedagogiken som är barnskötarens speciella kompetens och förskollärarnas inlärningspedagogik.

Integrationen av sexårsverksamheten i skolan ser Kommunal som ett exempel på hur barnomsorgen mer och mer ”skolifieras”.

— Tanken var att förskolan skulle påverka sexårsverksamheten. I stället blev det tvärtom. Sexårsverksamheten är mer skola än skolan själv, säger Annelie Karlgren.