• Datumet för folkomröstningen är fastställt: 14 september 2003.

• Alla som har rösträtt i kommunalvalen ska kunna delta i folkomröstningen. Detta ska dock en utredning titta närmare på.

• Röstsedelns utseende blir:

Folkomröstning

Anser du att Sverige ska införa euron som valuta

• Totalt 340 miljoner kronor kommer att anslås till folkomröstningen. Pengarna fördelas så här:

Valadministration 200 miljoner kronor

Kampanjorganisationer 90 miljoner kronor

Partierna 30 miljoner kronor

EU-information 5 miljoner kronor

Folkbildningsinsatser 15 miljoner kronor

• Av kampanjpengarna går 48 miljoner till nej-organisationer, 42 till ja-organisationer.

• Ja-partierna tilldelas sammanlagt ca 22,4 miljoner. Nej-partierna får sammanlagt ca 7,6 miljoner.

• Sammantaget får därmed ja-sidan ca 64,4 miljoner kronor. Nej-sidan får ca 55,6 miljoner kronor. I dessa siffror är partistöd och organisationsstöd sammanräknat. Eftersom exempelvis socialdemokraterna inte är helt eniga i sitt ställningstagande ska siffrorna tas med en nypa salt.

• Partierna är överens om hur kostnaderna för folkomröstningen ska finansieras.

Källa: Regeringskansliet.