Förslaget innebär att sjukskrivning på deltid ska bli det normala. Heltidssjukskrivningar ska kosta.

Arbetsgivaren ska utöver de två första veckorna även vara med och betala tjugofem procent av ersättningen vid heltidssjukskrivningar.

– Det är ett tufft mål att halvera sjufrånvaron fram till 2008. Det har
varit en intensiv process, men jag hade inte lagt fram detta förslag om
jag inte trodde på det, säger Kenth Pettersson, ordförande i trepartssamtalen.

Enligt förslaget så sker det ingen förändring när det gäller betalningen av deltidssjukskrivningen.

Idag betalar arbetsgivaren åttio procent av lönen de två första sjukveckorna och därefter betalar försäkringskassan åttio procent av lönen.

Förslaget innebär även att företag med mindre än tio anställda ska få någon form av ekonomisk lättnad.

På förslag är också att karensdagen ska minska lönen med tjugo procent av en veckoinkomst. Att sjukskrivningen ska överprövas av en annan läkare finns däremot inte med i det nya förslaget.

– Det är viktigt att den sjukskrivne håller kontakten med arbetsplatsen, säger Kenth Pettersson.
Enligt förslaget är det flera orsaker som bidrar till ett ökat antal sjukskrivningar.

En diskussion av inställningen till sjukskrivning samt förebyggande åtgärder i form av förbättringar av arbetsmiljön och livsstil är föreslagna.

Med fem dagar kvar innan slutförslaget skulle presenteras drog sig
Svenskt Näringsliv ur. Avhoppet har kritiserats av TCOs ordförande, Sture Nordh, som inte hade någon förståelse för detta.

Kenth Pettersson menar att Svensk Näringsliv kommer att känna igen delar av förslaget, även om de inte satt med till slutet.

– Vi har skickat över förslaget till Svenskt Näringsliv och de är välkomna på torsdag om de begrundar slutförlsaget och vill detta, säger
Kenth Pettersson.