Ni verkar ha ett ömsesidigt behov av varandra, även om det kan vara svårt att se och begripa vad det är. Ni är ett par, som varken tycks kunna leva med eller utan varandra.

Jag tror att ert destruktiva beteende mot varandra är själva ”näringen” och förutsättningen för att er relation ska överleva, fast det orsakar er stort lidande. Så länge som ”lidandet” inte vida överstiger fördelarna för er båda tror jag att det blir svårt för er att bryta relationen.

Som det nu är tror jag alltså att ni har omedvetna vinster av att leva som ni gör. Era problem verkar handla mycket om svårigheten att hitta en bra balans mellan närhet och avstånd i relationen. Otroheten hos er båda ser jag då som ett sätt att öka avståndet, när någon av er upplever att ”risken” finns att ni kommer varandra för nära. Detta sker naturligtvis omedvetet.

Jag tror att ni behöver hjälp med att få detta tydligare belyst. Tillsammans med en relationsterapeut kan ni titta på varför ni gång på gång upprepar ett destruktivt mönster.

Kanske kan du också känna igen dig i något i min lev-bättre-kolumn om kvinnor som väljer en ”farlig” partner.