Sektionen kräver att facket alltid larmas när utredningar om rehabilitering startas.

— Vi har ännu inte diskuterat kravet i ledningsgruppen, men mycket talar för att vi kommer att gå Kommunal till mötes, säger personalchefen Birgitta Gustavsson.

Kommunal vill förhindra att kommunen i fortsättningen köper ut arbetsskadade medlemmar över deras huvud.

Flera medlemmar hörde av sig till fackexpeditionen i Norr-köping sedan de läst i Kommunalarbetaren nr 20 om hur kommunen erbjuder sjuka och arbetsskadade ett avgångsvederlag mot att de säger upp sig själva.

— Några av dem som hörde av sig hade själva köpts ut och berättade att de känt det precis som det står i artiklarna, som att de bara varit ett hinder för arbetsgivaren, berättar Eva Fornefors, ordförande i Kommunal Östergötland och sektion 5 i Norrköping.

Eva Fornefors fick också bekräftat det hon misstänkt, nämligen att många överenskommelser gjorts upp utan fackets vetskap, något som medlemmen ångrat i efterhand. Härav kraven på nya rutiner vid rehabilitering.

I dag är det upp till medlemmen själv att kontakta facket om hon vill ha med sig ett fackligt ombud på rehabiliteringsmötena. I fortsättningen vill Kommunal att cheferna ute i verksamheterna får i uppdrag att alltid larma facket när en rehabilitering startar. Tanken är sedan att Kommunal i sin tur tar kontakt med medlemmen för att höra om hon vill ha stöd på något sätt.

I artiklarna beskrivs också hur kommunens rehabiliteringskonsulenter i några fall hotat med avsked för att få den anställde att skriva på en överenskommelse om avgångsvederlag. Som en följd av det har konsulenter nu fråntagits mandatet att diskutera avgångsvederlag.

— Jag tar på mig den arbetsuppgiften i fortsättningen, säger personalchefen Birgitta Gustavsson. Det är för att skydda konsulenterna från kritik. De tycker att artiklarna ger en orättvis bild av deras arbete och har tagit mycket illa vid sig.

Också Birgitta Gustavsson har tagit emot samtal från anställda.

— Folk har ringt hit och gråtit och undrat om vi tänker säga upp dem. Några har ringt för att de fått upp ögonen för möjligheten att få avgångsvederlag. Andra för att de är arga över att just deras ansökningar om avgångsvederlag avslagits.