Mångfald och inflytande från gräsrötterna skulle tillåta tusen blommor att blomma. Och visst känns det som en lockande vision även för Sverige, när mörkret ligger som tyngst över landet och marken vilar vinterfrusen. Nere under ytan väntar en massa frön på att börja gro. Men det behövs ljus och värme, i naturen precis som i samhället.

Spaltkilometer har redan skrivits om det sjuka Sverige. Vi är utbrända, utslitna, stressade av för mycket eller för lite jobb, av att behövas utan gräns eller inte alls. Äldre stöts ut från arbetsmarknaden samtidigt som alla siffror visar att deras kunnande måste tas tillvara om välfärden ska kunna bevaras. Unga lockas inte av vård och omsorg. Dålig praktik, låga löner, ingen utveckling släcker intresset nästan samtidigt som det väckts. Till detta kommer att sju av tio unga i dag har så dålig kondition att de riskerar arbetsskador efter bara några år i yrkeslivet!

Undra på att åtta av tio blivande pensionärer oroar sig för framtidens äldrevård, enligt en opinionsundersökning. Sverige måste bli friskare, regeringen har det som ett av sina viktigaste mål. Att släppa fram idéer, att ta vara på förslag och värna det goda på en arbetsplats ger näring åt kreativitet och arbetslust. Det är på arbetsplatserna kulturrevolutionen måste börja. Och en mängd olika grepp måste provas för att få fart på Sverige:

i Kommunals yrken till minst 14 000 kr. Kommunals avtalskrav kan öka de ungas intresse för vården och bli ett verktyg mot personalbristen.

• Låt medellönen för yrkesutbildade kommunalare snabbt komma i kapp industriarbetarna. Kommunal vill ha det på fyra år — men har säkert inget emot att det går snabbare… Resultatet blir ökad status och arbetsglädje i offentlig sektor. Självklart ska det vara värt minst lika mycket att ta hand om människor som maskiner! Och självklart har även de som saknar skolutbildning kunskap som måste bli synlig och betalas bättre!. Kostnaden i dag är en investering för i morgon.

• Ta vara på de nya svenskarna. Värdera (validera) yrkeserfarenhet och utbildning från ett annat land så att det går snabbt att komma i arbete — bästa sättet att motverka främlingsfientlighet. Språkträning på jobbet och en planerad integration ökar mångfalden och gör Sverige rikare.

• Låt sjukskrivna prova på arbete, i en takt de själva orkar med. Förslaget från Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och Riksförsäkringsverket, RFV, är bra, om det används rätt.

• Ge människor makt och myndighet att vara med och bestämma på jobbet!

Maos kulturrevolution gick över i kaos, ekonomisk kris och politiska utrensningar. Men bilden av de tusen blommande blommorna är lika tilltalande ändå. Ett friskare Sverige behöver kraft underifrån — och ett klimat ovanför som tar vara på det som växer.