— ISKA inte är emot privata företag i sig men är emot att de gör sig vinst på vatten.

Det mesta av vattnet sköts fortfarande av den offentliga sektorn men David Boys menar att den delvis misslyckats.

— Vatten är inte något glamoröst, regeringarna i u-länderna spenderar i genom-snitt bara fyra procent av sin budget på vatten. Vi försöker förmå dem att spendera mer pengar på vatten.

Framför allt försöker ISKA att förorda välskötta offentliga företag och skapa nätverk mellan chefer inom offentliga sektorn. Ett bra statligt företag i Brasilien delar nu med sig av sitt kunnande till kolleger i Sydafrika.