Du skriver att du försökt få gensvar hos både personalansvarig och facket, men att de inte kan göra något. Du tycker också att du själv gjort vad du kunnat. Självklart har du rätt att bli lyssnad på, lika väl som du måste inse hur verkligheten ser ut. Barn blir sjuka ibland, men samtidigt måste arbetsgivarna se till sina egna intressen.

Du lägger nu hela ansvaret för att det är som det är utanför dig själv. Allt är alla andras fel! Men man behöver känna förståelse för varandra på båda håll.

Även om möjligheterna verkar stängda är det bara du själv som kan påverka hur framtiden ska bli. Accepterar du läget eller inte? Om inte, bör du se dig omkring efter alternativ. Har du tagit upp din situation med verksamhetschefen? Du trivs ju med yrket. Även om ingen fast tjänst finns just nu, brukar de dyka upp med tiden. En anställning ger ju en annan trygghet än att vara vikarie. Varför är det så otänkbart med en annan arbetsplats?

Till syvende och sist handlar ditt problem om kommunikation och relationer och du är själv en del av bådadera.