• Utredningen om validering av vuxnas kunskaper och kompetens (SOU 2001:78) föreslår att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda validering. Ett nationellt organ bör inrättas för betyg och kompetensbevis.

• Utredningen lämnades till utbildningsministern för drygt ett år sedan. En proposition som sedan ska gå på remiss väntas till våren. Ett riksdagsbeslut kan komma tidigast om ett år.

• Än så länge gör varje kommun på sitt sätt. Vanligast är att anpassa kommunal vuxenutbildning efter deltagarnas kunskaper.

• Centrum för erkännande av kompetens, CERK (www.cerk.org), i Botkyrka arbetar nu med Kommunal fram en mall för validering i vårdyrken som ska fungera i hela landet.