När Statistiska centralbyrån, SCB, förra gången i maj mätte kommunalarnas partisympatierna fanns Folkpartiet praktiskt taget inte med i bilden. Partiet fick 0,5 procent och felmarginalen var större — 0,8 procent. Hela stödet kunde alltså ha varit ett mätfel.
När nu när SCB i november mäter igen får Folkpartiet så mycket som 6,6 procent — det största borgerliga partiet! Så höga siffror har Folkpartiet aldrig haft under de nio år som mättningar har gjorts.

SCB:s övriga siffror visar att Folkpartiets kraftiga uppgång under valrörelsen består. Moderaterna och centerpartiet tappar någon procentenhet. Men sammantaget ökar stödet till de fyra borgerliga oppositionspartierna med 4,4 procentenheter.

Socialdemokraterna är de stora förlorarna. Visserligen stöder mer än varannan kommunalare partiet. Men s har tappat så mycket som 7,5 procentenheter på ett halvår.
Vänsterpartiet med 18,2 procent är fortfarande näst största parti bland kommunalarna. Stödet är lika stort som för ett år sedan. Fallet efter rekordsiffran 23,5 procent i november 2000 har alltså stoppats.

Miljöpartiet som rasade för ett halvår sen har återhämtat sig och får nu 3,8 procent.
Förändringarna i sympatisiffrorna beror inte bara på att partierna plockat från varandra. Liksom efter varje val är det en större andel av de tillfrågade som svarar på vilket parti de stöder. I Maj svarade 7 av 10 nu 8 av 10. 

Kommunalarnas partisympatier

v 18,2 %

s 55,8 %

mp 3,8 %

c 4,7 %

fp 6,6 %

kd 5,0 %

m 5,7 %