Enligt Socialtjänstlagen är det ”individens behov” som avgör vilken hjälp den äldre kan få. Men vad är ett behov?

Kring detta kretsar Äldrecentrums skrift ” Äldres behov”.

Under en 20-årsperiod har i stort sett samma antal hemhjälpstimmar koncentrerats till allt färre och allt mer hjälpbehövande personer.

Vem som får hjälp är helt och hållet upp till kommunernas biståndsbedömare. Någon diskussion om vilka av de äldres behov som är viktigast finns inte, vare sig på nationell eller lokal nivå. I praktiken är det ekonomin som avgör vad var och en får.

Författarna Mats Thorslund och Kristina Larsson har också undersökt vad ordet ”behov” står för i den politiska diskussionen. De finner att experter och politiker ofta uttalar sig om vilka nyttigheter andra ska få. När önskemålen kommer nerifrån, från enskilda personer kallas de i stället för rättigheter.

Någon forskning kring effekterna av neddragningar, omprioriteringar och omorganisationer finns knappast alls, konstaterar författarna. Men flera studier har visat att bemanningen vid särskilda boenden inte ökar även om vårdtyngden gör det.

Boken kan beställas på: 08 690 58 10

eller gulbrandsen@aldrecentrum.se