I gruppen kvinnor och män 55-59 år som tjänar upp till 284 000 om året har långtidssjukskrivningarna minskat med sju procent under tredje kvartalet 2002.

Siffrorna kommer från försäkringsbolaget Alecta och baseras på uppgifter om 620 000 tjänstemän.
Birgitta Rolander på Alecta har ingen förklaring till den positiva utvecklingen. Möjligen kan hon tänka sig att en del har gått ner till deltid och därför mår bättre.
Långtidssjukskrivningarna ökar å andra sidan med 15 procent för kvinnor över 59, något som gör siffrorna svårtolkade.

– Trots minskningen så är fler långtidssjukskrivna nu än 1998, påpekar Birgitta Rolander.