— Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet. Och den hjälp jag fick av juristerna på LO-TCO:s Rättsskydd var avgörande.

Anders Enerskog började jobba som sotare 1967, och de första tjugo åren förekom inga andningsskydd. 1993 utsattes han för kraftig rök under närmare en halvtimme, då han gjorde en röktrycksprovning av en murstock. Han blev sjuk, fick besvärlig astma och efter det tvingad till olika långa sjukskrivningar. I september 1994 kunde han inte fortsätta som sotare längre. Han har gått kurser och haft ALU-jobb mm och har idag halvt sjukbidrag.

Anders anmälde sina besvär som arbetsskada, och våren 2000 när frågan om sjukbidrag väcktes, prövade försäkringskassan frågan om arbetsskada. Det blev avslag, som Anders Enerskog överklagade, med fackets hjälp och LO-TCO:s Rättsskydd. Och i december kom länsrättens dom, Anders fick rätt.

— Det innebär många tusenlappar och en tryggare framtid, säger Anders. Hade jag kunnat jobba kvar som sotare hade jag fått ut 5–6000 kr mer varje månad netto.

Anders hoppas att hans exempel ska uppmuntra andra att kämpa för sin sak, överklaga avslag. Och att det blir en påminnelse till alla kolleger att använda skyddsutrustning.

Lars Kollberg i Kommunals Norrköpingssektion som själv är sotare och som arbetat med arbetsskadeanmälningar, berättar att fler fall väntar på att bli avgjorda i länsrätten.

— Det här är hoppfullt, säger han.

Lars Kollberg är själv arbetsskadad och diskuterar nu sjukbidrag med försäkringskassan.