I det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA finns regler som tillåter företag att åtala länder, regioner, eller kommuner som vill införa en progressiv social- och miljöpolitik.

Ett exempel är det amerikanska företaget Metalclad. De stämde 1996 den mexikanska staten som vägrat tillåta företaget att starta en anläggning för avfallshantering. Orsaken var risken för nedsmutsning av dricksvattnet. Mexico förklarade området vara en miljöekologisk zon. Metalclad ansåg att det innebar tvångsinlösen av mark. De begärde därför över 800 miljoner kronor i skadestånd. I augusti år 2000 fick Metalclad rätt. NAFTA:s skiljedomstol dömde Mexikanska staten till över 150 miljoner kronor i böter.

Liknande åtal har väckts mot den Kanadensiska staten samt mot en miljölag i Kalifornien.

Reglerna som domarna stödde sig på ingår i NAFTA:s kap.11. IUL varnar nu för att de kan komma att ingå i de nya världshandelsreglerna som omfattar alla medlemsländer i världen.

Vid ministerkonferensen i november 2001 beslutade WTO att lansera en ny runda med förhandlingar om villkoren för internationell handel. Dessa beräknas vara klara om tre år.

IUL anser att NAFTA:s 11e kapitel är ett uttryck för det globala kapitalets strävan att frigöra sig från alla hindrande regler som gäller för investeringar över nationsgränser.

Kapitel 11 stakar ut ett antal ”rättigheter” och ”skydd” för investerare. De ger också företagen rätt att ifrågasätta lagar, regler och praxis i medlemsländer, om dessa inkräktar på möjligheten att göra maximal vinst. Det blir då olagligt att ställa krav på lokal anpassning, teknik eller vinståterföring.

Investerande företag kan också stämma stater med krav på kompensation för eventuella framtida intäktsförluster.

IUL påminner om att det redan 1998 gjordes ett försök att införa denna nyliberalistiska globala världsordning. De skrinlades då på grund av massprotesterna runt om i världen.

Nu varnar IUL för att investeringsreglerna har dykt upp igen i de nya förhandlingarna. Tidigare under namnet MAI. (Multilateralt avtal om investeringar). Nu kallas de MIA. (Multilaterala investeringsavtalet).

— Det är viktigt att fackföreningsrörelsen världen över lär sig av angreppen på befolkningarnas rättigheter, säger Peter Rossman, världshandelsexpert på IUL i Genève. Vi måste engagera oss i WTO-förhandlingarna.

IUL pekar på den ökande makten hos de transnationella företagen.
En handfull företag försöker öka sin kontroll över utsäde, vatten, kemikalietillsatser, processer och till och med den genetiska grunden för världens livsmedelssystem.

De nuvarande WTO-reglerna stärker storföretagens inflytande och de nya om tre år kan förvärra denna situation om inget görs, anser IUL.