Inom WTO ryms en mängd mellanstatliga avtal i vilka medlemsländerna bundit nivån på sina tullar och kvoter. Grundtanken är att återkommande förhandlingar skall leda till öppnare världshandel med stabilare och rättvisare spelregler. Om en part anses ha brutit mot något av de avtal den omfattas av finns möjlighet att begära tvistelösning inom WTO:s ram. U-länderna ges särskilda och mer förmånliga villkor i regelverket.

(Källa: Utrikesdepartementet)