Kristina Bröms, familjeläkare i Gävle, har jämfört landets 72 allergiförskolor med 144 vanliga skolor och tittat på allt från hur lokalerna ser ut, personaltätheten och städning. Det som skilde mest var hur ofta man städade. På allergiförskolorna dammtorkar man minst en gång i veckan. Bara hälften av de vanliga förskolorna hade dammtorkning så ofta. På var fjärde gör man det mer sällan än en gång i månaden.

På de vanliga förskolorna finns heller inga rutiner för att minska mängden djurhår. Många barn med allergi har därför svårt att klara vistelse på en vanlig förskola. En rutin som skulle kunna underlätta för allergiska barn är att barn som har djur hemma har särskilda kläder på sig i förskolan.

Kristina Bröms hoppas att hennes undersökning ska leda till att kommunerna tänker efter när de ska handla upp städning till förskolorna.

– Som det är nu har man helt klart skurit ner för mycket på städningen, i synnerhet dammtorkningen, säger hon till Arbetarbladet i Gävle.