Jag är övertygad om att fruktträden kommer att trivas med dina blomsterplanteringar runt stammarna.

Öppen jord och fri tillgång på både vatten och näring ger träden ett nytt liv!