Du bör i första hand tala med skyddsombudet. Vänd er sedan till Arbetsmiljöverket, som kan inspektera de nya lokalerna. Skolan ska vara anpassad, så att den är tillgänglig för eleven och ger dig en bra arbetsmiljö. Det kan alltså inte vara meningen att du ska bära eleven i trapporna.