Men detta förutsätter att andra grupper är beredda att stå tillbaka för kommunalarna, konstaterade han också och varnade för att andra följer Kommunals exempel. Att kommunalarnas löner försämrats i förhållande till andra yrkesgrupper är ett faktum, medgav han, men sade att det kan ta lång tid att återställa lönerelationerna. Endast små förändringar kan åstadkommas på ett år.

”Det råder i dag brist på arbetskraft i vård och omsorg så det är naturligt att denna brist kommer till uttryck i högre relativlöner inom dessa områden” sade Bergström.
Riksbanken talar. Om arbetsmarknadens parter lyssnar återstår att se.