Om att ensam sällan är stark när det gäller lön, arbetsmiljö och trygghet på arbetsplatsen. Ingen vill vara utan skydd. Frågan är bara vilka kläder som behövs?

I debatten talas det ofta om det nya, flexibla arbetslivet. Industrisamhället är på väg bort, kunskapssamhället på väg in. Det är snabbhet och rörlighet som gäller. Fasta anställningar och centrala avtal är omoderna. EU-regler tar över svenska lagar och överenskommelser. Anpassning pågår, var god stig på tåget!

Men var finns det moderna facket i denna utveckling? Hur hjälper facket sina medlemmar att hantera otryggheten och stressen i det nya flexibla arbetslivet? Vilka strategier kan användas för att öka medlemmarnas engagemang och rusta facket för framtiden?

Frågorna ställs i den nya antologin Medlemmen, facket och flexibiliteten: svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet (red Magnus Sverke & Johnny Hellgren).

Många förbund tappar medlemmar
i dag. Facket som övergripande och sammanhållande kraft för att bemöta de förändrade omvärldsvillkoren är inte längre lika självklar.

De prövar nya sätt att nå ut med budskap och alternativa vägar att marknadsföra sig och få nya medlemmar. SIF:s annonser emot stressen i arbetslivet är ett exempel. Kommunals nya medlemskort, som kan tankas med förmåner och som följer med Kommunalarbetaren i det här numret är också ett nytt grepp för att skapa mervärde och ”vikänsla”.

Den svenska fackföreningsrörelsen befinner sig i omprövningens tid. Redaktörerna slår fast det självklara: Fackets framtida villkor och karaktär är helt beroende av dess förmåga att attrahera, behålla och mobilisera sina medlemmar. Med endast passiva medlemmar kommer facket inte att överleva.

Det handlar om socialisering, information, kommunikation och fackligt ledarskap. Med andra ord om att mötas, om att föra ut budskap, om att vara tydlig och inte minst om att ägna sig åt rätt sorts saker. Facket måste förstå sina medlemmar och ta reda på vad de vill, inte bara lyssna på dem som själva hör av sig.

Det fackliga deltagandet riskerar att sjunka om medlemmarna tror att inbetalning av avgiften är nog för att facket ska nå sina mål, framhåller de båda redaktörerna. Att bara räkna upp materiella förmåner räcker inte.

I dag, liksom för 100 år sedan, handlar det om att väcka engagemang för en gemensam idé, bortom den snäva ekonomiska nyttan. Att betona fackets mål och värderingar, det vill säga vad handslaget egentligen handlar om. Ideologi, visioner och gemensamma mål är gamla grundstenar som kommer att hålla länge än.