Vad fackets krav kostar i kronor och procent är inte klart ännu. Men
yrkandena fullföljer den inriktning som man hade i förra avtalsrörelsen.

Löneklyftan till verkstadsarbetarnas ska minskas, upprepar man.

Och liksom tidigare är yrken som kräver minste yrkesgymnasial utbildning som
sätt i centrum. Under en fyraårsperiod ska löneläget för dem komma ifatt
verkstadsarbetarnas. Under nästa avtalsperiod ska gapet minskas med minst en fjärdedel.

Men det finns också ett nytt krav. Kommunal kräver ordentliga lägstalöner för alla yrken.

— Arbetsgivarna placerar oftast nyanställda i lägsta lönen utan hänsyn till deras erfarenheter och kvalifikationer. Det sänker hela kollektivets lönenivå. Därför vill vi höja golvet, det vill säga lägsta lönen, och få tydliga skrivningar om vilken lön en viss befattning ska ha, förklarar avtalsombudsman Håkan Pettersson.

Nu är det klart att Kommunal inte bara kommer att förhandla om lönerna
för medlemmar som har kommunerna och landstingen som arbetsgivare.

Kommunal har dessutom sagt upp avtalen med följande arbetsgivare:

Länsmuseernas Samarbetsråd
Landstingsförbundet

Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag, KFF

Arbetsgivaralliansen (Vård och Omsorg och Personliga assistenter, Bilaga 3 Löneavtalet)

PRIVO

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Bergslagssjukvården AB

Danderyds Sjukhus AB

Norrtälje Sjukhus AB

S:t Görans Sjukhus AB

Södersjukhuset AB

Västra Servicegruppen AB

Helsingborgs Sjukhus AB