Arbetsterapeuten Monica Lööb och sjuksköterskan Carina Byrlén Roos har startat projektet Hemrehab i Helsingborg. Äldre vårdtagare som tidigare har skickats från sjukhuset till korttidsplatser i kommunen kan nu ges rehabilitering i hemmet. Man gör en bedömning på lasarettet för att se om patienten kan få tas hem och ges viss vård och basrehab i hemmet. Monica Lööb berättar att den här arbetsmetoden ger de äldre större trygghet.

— Man kan träna i sin egen trappuppgång och få hjälp att duscha själv, klä sig, ordna mat och att gå ut själv, förklarar Monica Lööb.

De som skrivs ut brukar få en korttidsplats där de ska rehabiliteras genom att t.ex. gå omkring i korridoren. Men enligt Monica Lööb klarar de äldre av sin vardag mycket bättre om de får rehabiliteras i sin egen hemmiljö och träna på sånt de gör i sin vardag.

— De som har tränat i en korridor kan få problem när de kommer hem till en halvtrappa upp till hissen eller en tung dörr. Sånt kan man inte lära sig utanför hemmet, förklarar Monica Lööb.

Hemrahabmetoden blir också betydligt billigare. Det kostar ca 65-70% av vad det kostar att ha de äldre på korttidsrehab.

Monica Lööb hoppas att Hemrehab kan spridas och utvecklas.

— Inom några år hoppas vi kunna utbilda resten av hemvården för det här. Det är en positiv förändring för såväl de anställda som för patienter och anhöriga, säger Monica Lööb.

— De äldre känner sig tryggare och jobbet för undersköterskorna blir mer attraktivt än tidigare. De har en annan, mer varierad roll och har någon att tala med eftersom bland annat rehabpersonal finns tillgängliga hela tiden om de behöver hjälp. Ingen av dem som har börjat i Hemrehab vill gå tillbaka till sina gamla arbetsuppgifter. Vi ser också att det här är positivt för undersköterskorna eftersom sjukskrivningarna har minskat, förklarar Monica Lööb entusiastiskt.

Projektet har fått mycket positiva omdömen vid en enkät till patienter och anhöriga inför en delårsrapport.