Kommunal säger upp det sista avtalsåret med arbetsgivarna i Kommunal- och Landstingsförbunden. Nästan en sjättedel av medlemmarna berörs inte av beslutet.

— Det är många som har ringt och trott att deras avtal är uppsagt också, säger Solveig Ljung, vice ordförande i sektion 44 i Stockholm som organiserar privatanställda medlemmar som jobbar för ISS.

I ett tiotal av de privata avtalen finns samma möjlighet till uppsägning. Det gäller bland annat medlemmar som jobbar i kommunala bolag och personliga assistenter som går på Arbetsgivaralliansens avtal. Sammanlagt berör de uppsägningsbara privata avtalen cirka 25.000 medlemmar. Förbundsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till hur man ska göra med de avtalen.

För övriga privata avtal, uppemot ett hundratal olika, finns det ingen uppsägningsmöjlighet över huvud taget.

— En uppsägningsklausul borde finnas i all avtal. Målet ska ju vara branschneutrala avtal, säger Lena Lagnestrand, som sitter i styrelsen vid sektion 59 i Stockholm där medlemmarna arbetar inom det privata vårdföretaget Carema.

Medlemmar som jobbar i Carema och ISS går på avtalet med Vårdföretagarna (före detta Privatvårdens arbetsgivbarförbund). Inte heller i avtalet med en annan stor vårdarbetsgivare, Attendo Care, finns motsvarande klausul.

Anställda på läkarmottagningar, vårdcentraler på entreprenad har däremot en uppsägningsmöjlighet inskriven i avtalet med Vårdföretagarna.

Det finns inget riktigt bra svar på varför det är så olika.

— Det är ovanligt med sådana klausuler. Det var medlarna som lade in det i slutet på avtalen med Kommun- och Landstingsförbunden, säger Christer Thilén, enhetschef på Kommunals avtalsavdelning.

Ombudsman Annica Jansson skötte flera av förhandlingarna med de privata arbetsgivarna, bland annat med Vårdföretagarna.

— I det avtalet fick vi igenom längre semester för de anställda. Det fanns inget skäl att då börja ta upp en diskussion om uppsägningsklausuler.

Förutom i de flesta privata avtalen saknas uppsägningsmöjlighet även i avtalen med kyrkan och i bussavtalen.

Följande privata avtal kan sägas upp den 31 oktober om förbundsstyrelsen beslutar sig för det:

• Vårdavtalet med Arbetsgivaralliansen och tillhörande bilaga för personliga assistenter.

• Avtalet med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.

• Avtalet inom sektionen C, Läkarmottagning, Vård och Behandling med Vårdföretagarna..

• Avtalet med PRIVO (Privat vård och omsorg) gäller privat rehabverksamhet.

• Avtalen med Bergslagssjukvården AB, Danderyds Sjukhus AB, Norrtälje Sjukhus AB, S:t Görans Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Västra Servicegruppen AB, samt Ängelholms Sjukhus AB, Helsingborgs Lasarett AB.

• Avtalet med KFF (Arbetsgivarförbundet för Kommunalförbund, Kommunala företag). Gäller kommunala bolag, stiftelser med mera som ej är anslutna till KFS.

• Samtliga centrala kollektivavtal ingående i LOK (lokalt kollektivavtal). Gäller direkta avtal med stora arbetsgivare till exempel Ersta sjukhus i Stockholm.

• Avtalet med Länsmuseerna.

Några avtal kan sägas upp senare i år. Det gäller:

• S-avtalet för allmännyttiga bostadsföretag med mera med FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation).

• Avtalet för personliga assistenter med KFO (Kooperationens förhandlingsorganisation).

• Samtliga branschavtal, 11 stycken med KFS (Kommunala företagens samorganisation). Gäller kommunala bolag.