Årets jämställdhetspengar i Eskilstuna gick helt och hållet till Kommunals medlemmar i äldrevården. De som hade 16.450 kr eller mer i lön fick påslaget — vilket väckte en del ilska.

Men kommunen hävdar att det är bra för alla undersköterskor och vårdbiträden på sikt. ”Taket” för deras lön har höjts, det ska bli lättare för duktiga medarbetare att komma högre upp på lönestegen.

Andra hävdar att den här lösningen valdes för att gruppen är så stor, skulle alla ha fått del av pengarna hade det blivit småpengar.

Sedan 1997 har Eskilstuna kommun satsat pengar utöver avtalet, på att uppvärdera kvinnoyrkena, först 3 miljoner per år, de senaste två åren 1,5 miljoner. Socialsekreterare, bibliotekarier, chefer inom äldreomsorgen — men också t ex personliga assistenter — har fått extra lönepåslag. Och satsningarna kan komma att fortsätta, även om budgetläget är kärvt.

— Det här är ju pengar som arbetsgivaren själv bestämmer över, säger Kerstin Lagberg, ordförande för kommunalarna i ”Vuxenklubben” — vård och omsorg för vuxna. Vi har fört fram idén att de nattarbetande skulle få mer, men de är så många att påslaget bara skulle bli symboliskt. Det är ett problem. Ändå är det bra att kommunen satsar extrapengar, och att våra medlemmar får del av dem. Också de av våra medlemmar som har bäst betalt har för dålig lön.

— Det finns en poäng med att öka spännvidden i lönerna för den här gruppen, säger Anita Eriksson, kommunens förhandlingsansvariga. Det ökar utrymmet att växa i, att få en löneutveckling. Men vi har förklarat det här dåligt, det har inte riktigt gått fram.