Belastningsskadorna är de i särklass vanligaste typerna av långvarig sjukdom och de viktigaste orsakerna till förtidspensioneringar. Och dessa skador bara ökar. Andelen kvinnliga arbetare i åldrarna 45-64 år som har svåra besvär av den här typen av sjukdom har ökat från 18 procent till 24 procent bara på två år, fram till 2001. Det betyder att var fjärde kvinnlig arbetare över 45 har svåra eller mycket svåra belastningsskador.

— Det finns inte någon tendens till minskning av sjukdomar i skelett- och rörelseorgan. Tvärtom ökar de, säger Sven Nelander.

Bland tjänstemännen syns ingen ökning alls.

Också när det gäller psykisk ohälsa är siffrorna alarmerande. Andelen som upplever oro eller ångest hade så mycket som fördubblats under 1990-talet. Och under de senaste två åren har sömnbesvären ökat i alla åldrar. Mer än en tredjedel av alla kvinnliga arbetare över 45 hade haft sömnbesvär under de senaste två veckorna.

— Den psykiska ohälsan försämras väldigt kraftigt. Och det är vanligast bland de kvinnliga arbetarna, säger Sven Nelander.

Också bland tjänstemän ökar dessa tal men inte så mycket som för arbetare.

— Rapporten är en larmklocka, säger Nelander. Om man inte gör någonting finns väldigt stora risker för att problemen resulterar i ökade sjukskrivningstal och förtidspensioneringar.

— Det är bara små skillnader mellan arbetare i offentlig sektor och LO-arbetare i privat sektor. Det är alltså inte frågan om man jobbar inom offentlig sektor eller inte. Det är en köns- och klassfråga, konstaterar Sven Nelander.

Undersökningen är en uppföljning av rapporten Ohälsans trappa som kom 2001. Då fanns uppgifter fram till 1999, nu finns siffror ända fram till 2001. Och de senaste två åren har alltså inte inneburit någon förbättring. Siffrorna bygger på intervjuer med 7.000 personer gjorda av Statistiska Centralbyrån.