Kommunals förbundsstyrelse beslöt på tisdagen (22 oktober) att säga upp löneavtalet med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Beslutet fattades i enighet efter att förbundets avtalsdelegerade gett rekommendationen.

-Det handlar om vår trovärdighet, säger Ylva Thörn. Om vi tecknat ett avtal som vi trodde på så gäller det att fullfölja intentionerna i det.

När avtalet slöts uttalade Kommunals ledning förhoppningar om att kommuner och landsting skulle ställa upp med mer pengar än vad avtalet lägst ger. Lönegapet till industriarbetarna skulle inte fortsätta att öka, utan krympas.

Beskedet när avtalet skrevs under var klart: går det inte som vi tänkt oss sägs avtalet upp inför tredje året.

Lönegapet till industrin har inte minskat. Kommunalarna har fått de lägsta löneökningarna.

-Resultatet av två första åren gör att det inte fanns något annat alternativ, förklarar Ylva Thörn uppsägningen.

– Någon gång måste kampen för rättvisa och bra löner för kvinnor i välfärdssektorn få en tydligare bild!

Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson säger att beslutet inte var särskilt svårt att fatta. De avtalskonferenser som Kommunal har hållit visar upp en delad opinion. Många sektionsordförande har inte förordat uppsägning.

-Men jag tror att ska vi kunna förändra situationen för kommunalarna så krävs det nu att vi säger upp avtalet, säger han.

Även för Håkan Pettersson är beslutet i högsta grad en fråga om Kommunals trovärdighet.
Han säger att man haft överläggningar med arbetsgivarsidan – Kommunförbundet och Landstingsförbundet – för att se om det fanns någon lösning utan att säga upp avtalet. Men utan framgång. Närmare vad man diskuterade vill han inte gå in på.

Under den nyss avslutade valrörelsen talade politiker sig varma för bättre arbetsförhållandena och löner inom vården och omsorgen. Det kommer att vara ett av Kommunals starkaste argument när den nya avtalsmatchen kommer igång.

-Det är dags att syna korten; säger Ylva Thörn.
Lönerna måste höjas för att vården och omsorgen ska klara av att rekrytera kompetent personal är ett annat huvudargument från facket.

För Kommunal handlar avtalsrörelsen i mångt och mycket om att vinna den allmänna opinionens stöd.

Hur höga Kommunals lönekrav blir är ännu oklart. I slutet av veckan väntas besked. Ett centralt argument för dem som inte velat säga upp har varit att medlemmarna kan blir besvikna igen om facket inte kan hämta hem så stora lönelyft.

Kommunförbundet och Landstingsförbundet är oroliga för att Kommunals uppsägning skapar ”orealistiska förväntningar”.

– Det är ytterst bekymmersamt för kommunernas del vad gäller ekonomi. En tredjedel av kommunerna klarar idag inte balanskravet, säger Åke Hillman, ordförande i kommunernas förhandlingsdelegation.
Han framför att Kommunal fått en löneutveckling på 4,6 procent för 2001 när man räknar på identiska individer.

Uttalandena från arbetsgivarsidan visar att en fight i den kommande avtalsrörelsen kommer att stå om hur verkligheten ser ut på löneplanen.

-Vi har gjort satsningar på Kommunals grupper trots begränsningar i ekonomi, säger exempelvis Landstingsförbundets Sören Gunnarsson.

Ett annat problem för Kommunal är relationerna till andra LO-förbund. Några har tidigare gått ut och kritiserat Kommunal.

-Varje förbund får föra sin lönekamp och lönerörelse, så sköter vi vår, säger Håkan Pettersson.

Vid den senaste lönerörelsen 2001 var LO-förbunden överens om: ”Nu är det kvinnornas tur”. Kommunal ser uppsägningen som att man fortsätter på den linjen. Och Håkan Petterson säger att han nu vill höra ett stöd från LO.

Kommer du att få höra det?

-Det vet jag inte!

Kommentaren från LOs avtalssekreterare Håkan Meijer kan knappast ses som ett stöd. Han ser Kommunals uppsägning som ett problem eftersom det ”innebär påfrestningar på arbetsmarknaden och inom LO-kollektivet.”

-Vi har dock hanterat betydligt större problem inom LO och jag är övertygad om att vi kan lösa den här situationen också, säger han.