Det visar en rundfråga till ansvariga hälsoplanerare. Stockholm och Jönköping utbildar liksom Kalmar tobaksterapeuter. I Jämtland och Halland kallas de ”rökavvänjare”. Västmanland utbildar ”rökslutarterapeuter” i samarbete med ett privat företag. I Västerbotten, Västra Götaland, Kronoberg och Örebro har man kurser i rökavvänjningsmetodik utan att det ger en titel. Sörmland utbildar vid behov ”tobaksslutsledare”.

Landsting som inte har egna kurser som Gävleborg och Gotland skickar vid behov anställda på extern utbildning.

Möjligheten att få hjälp att sluta röka på vårdcentral är ojämnt fördelad. I Halland, Kronoberg och Örebro finns sådan hjälp på de flesta vårdcentraler, i Stockholm fläckvis, i Västmanland bara undantagsvis. Hälsoplaneraren i Västerbotten svarar att ”verksamheten är lågt prioriterad med alltför begränsade resurser”.

www.tobaksfakta.org finns en lista på alla rökavvänjare i hela landet.