Förslaget att stärka vikariers rätt till fast jobb avvisas av arbetsgivarna. Likaså ett förbud mot att säga upp anställda som är föräldralediga.

LO är kritiskt mot att utredarna vill göra det lättare för arbetsgivarna att anställa folk tillfälligt.
— Det här kommer att leda till en dramatisk ökning av visstidsanställningar, säger LO:s kanslichef Erland Olausson.

Utredarna, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, föreslår förändringar på flera punkter. Bland annat vill de införa ett förbud mot att säga upp anställda som är föräldralediga. Det har redan statsminister Göran Persson antytt att regeringen kommer att föreslå.

LO stödjer förslaget medan arbetsgivarnas organisation, Svenskt Näringsliv, tycker att det räcker med den reglering som finns i dag.

Förslagen om förändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, stöter genast på hårt mostånd. Både LO och Svensk Näringsliv är djupt kritiska.

Vikariernas rätt till fast jobb förstärks i förslaget.Gränsen för förtur till lediga tjänster sänks från tolv till sex månader. Samtidigt vill utredarna göra det lättare för arbetsgivarna att anställa folk på begränsad tid.

Dagens system där arbetsgivarna ska ange skäl till att man vill visstidsanställa, till exempel i projektform, bör slopas helt enligt Bruun och Malmberg. Och möjligheten att ha en person visstidsanställd ska förlängas från dagens tolv månader till 18 månader, enligt förslaget.

Utredarna vill ha en form av sanktioner för de arbetsgivare som i stället för att fastanställa vill förlänga den tillfälliga anställningen ytterligare. De föreslår att arbetsgivaren får betala minst tre månadslöner i kompensation till den anställde om anställningen förlängs ytterligare. För varje månad som går höjs kostnaden med en tredjedels månadslön för arbetsgivaren, är det tänkt.

— I dag är det billigare att ha folk på tidsbegränsade anställningar. Vi vill vända på det här och göra det lönsamt för arbetsgivarna att erbjuda fast anställning, säger Niklas Bruun.

Redan i dag kan arbetsgivare få betala skadestånd om möjligheten till visstidsanställning missbrukas. Erland Olausson ser inga förbättringar med det nya förslaget.

— De skadestånden kan dessutom bli högre än det här. Om arbetsgivaren struntar i den här föreslagna ”avgiften” får arbetstagaren gå till domstol i alla fall, säger han.

Kent Brorsson, som är arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, är lika kritisk. Framför allt ogillar han förslaget att sänka ”förtursgränsen”.

— Det kommer bara att leda till att arbetsgivarna anlitar bemanningsföretag i högre utsträckning eller att det blir en ökning av ännu kortare anställningar, säger han.

Den här delen i utredningen är däremot helt i linje med LO:s egna förslag. Men sen skulle LO hellre se en modell där den tillfälliga anställningen automatiskt övergår i fast jobb efter ett år.

— Det är unga kvinnor, ofta med utländsk bakgrund, som har de här tillfälliga anställningarna. Det handlar om att göra det tryggare för dem. Det här förslaget gör det inte lättare för dem, säger Erland Olausson.

Det blir, att döma av parternas kommentarer, inte lätt att förändra arbetsrätten. Regeringen har bundit upp sig i valrörelsen. De tidsbegränsade anställningsformerna ska minska och möjligheten att få tillsvidareanställning ska öka, sade Persson i sin regeringsförklaring.

Det blir nog svårt för den nye arbetslivsministern Hans Karlsson, med sin LO-bakgrund, att genomföra Bruuns och Malmbergs förslag.

— Det var just det här med visstidsanställningar det var en sådan strid om när Hans Karlsson var avtalssekreterare, konstaterar Erland Olausson.