Beslutet innebär att det nuvarande löneavtalet löper ut i vår. Enligt gällande löneavtal, som nu alltså sägs upp, skulle Kommunal för 2003 fått 3,5 procent. Det är för lite för att krympa lönegapet till industriarbetarlönerna anser Kommunal. Kommunalarna har i genomsnitt 84 procent av en industriarbetare. Hur mycket mer som Kommunal kommer att kräva är ännu oklart. I slutet av veckan väntas det komma en precisering. Förbundets avtalskonferenser har visat på en stark opinion bland förbundets förtroendevalda för att säga upp avtalet. En minst lika stark opinion har dock inte förordat uppsägning. En central fråga för de senare har varit om Kommunal kan hämta hem så stora lönelyft så att medlemmarna inte blir besvikna.

Inför beslutet om uppsägning av avtalet har Kommunals ordförande skärpt tonläget. ”Fackets huvuduppgift är idag densamma som när fackförbunden bildades, vi accepterar inte att bli exploaterade” skriver Ylva Thörn i en debattartikel idag i Svenska Dagbladet.