Studien har gjorts av Sven-Arne Jansson vid OLIN-studierna i Norrbottens läns landsting och presenterades vid den europeiska lungföreningen, ERS, kongress i Stockholm i september.

— Kostnaden för en svårt sjuk KOL-patient är ungefär tio gånger högre än för den som upptäcks tidigare och därmed har en lindrig KOL, säger han.

ERS, the European Respiratory Society, har som mål att öka kunskapen om KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL är idag den femte vanligaste dödsorsaken i Europa.

— Vi vet vad sjukdomen beror på och vi vet hur den kan hejdas. Det går inte längre att blunda för att KOL går att stoppa genom effektiv prevention, rökavvänjning och politiska beslut som försvårar rökning, säger Kjell Larsson professor i lungmedicin på Karolinska Institutet, tillika ordförande för ERS-kongressen.