• 85 procent av den vuxna befolkningen vara rökfri.

• ingen röka eller använda snus före 18 års ålder.

• snusandet inte ha ökat.

• ingen ofrivilligt utsättas för tobaksrök.