Jag tycker att du ska ta kontakt med a-kassan i den avdelning du tillhör för att klara ut om och när du får ersättning om du säger upp dig själv.

Rent allmänt gäller att man har en avstängningsperiod på mellan 45 och 60 dagar om man säger upp sig själv.