Många kommuner i landet har svårt att få personal till omvårdnadsyrkena och gymnasieskolorna har svårt att fylla platserna på omvårdnadsprogrammen. Men det nya programmet HOPP, på Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg, är populärt. Burgården fick in över 100 ansökningar till de 60 platser man hade.

Hälso- och Omvårdspedagogiska Programmet, HOPP, är ett försök med två klasser som startats under höstterminen med elever direkt från högstadiet. En av dem är Eric Mixco Peñate, som hörde talas om HOPP-programmet genom sin SYO-konsulent.

— Det är någonting nytt och roligt. Man får lära sig att jobba med omvårdnad och med barn. Och sen är det ju bra att man får pengar i trean också, ler Eric, som själv har fritidsledare som drömyrke.

Programmet startades av Göteborgs stad i ett försök att motverka personalbristen. HOPP har karaktärsämnen både från omvårdnadsprogrammet och från barn- och fritidsprogrammet. Sammanlagt en tredjedel av gymnasietiden är praktik och de sista praktikveckorna på tredje läsåret får eleverna praktiklön. Det unika med HOPP-programmet är att alla elever har 700 poäng LIA under sin gymnasietid. LIA är en förkortning för Lärande I Arbetslivet, en form av praktik som annars mest förekommer inom verkstadsindustri och liknande utbildningar.

HOPP-eleverna har 30-35 veckors praktik totalt, utspritt över alla tre åren inom områdena förskola/skola, funktionshinder och äldreomsorg. Hundratals arbetsplatser ingår i projektet. Eleverna får samtidigt precis samma möjligheter som andra gymnasieelever att studera vidare.

Dessutom ordnar kommunen med sommarjobb och alla som går ut HOPP-programmet med godkända betyg garanteras anställning inom Göteborgs stad. På motsvarande sätt har Volvo tidigare lovat jobb till elever på fordonsprogrammet i Göteborg.

Allt det här har gjort att HOPP har haft förvånansvärt lätt att få elever för att vara ett omvårdnadsinriktat program.

Eva Lindqvist, en av fyra studiehandledare för HOPP-klasserna, har i intervjuer med eleverna märkt att praktiken är uppskattad.

— Många har valt det här programmet för att det är så mycket praktik. Men på Barn- och fritidsprogrammet brukar det alltid vara några som väljer att läsa vidare och jag har redan fått frågor om det av de här eleverna också, berättar Eva Lindqvist.

— Skolan är viktigare än praktiken för mig. Jag tror att jag vill plugga vidare efteråt, kanske på Socialhögskolan. Och kommer man inte in direkt, har man ju garanterat jobb så länge. Sedan är det bara att söka till högskolan igen nästa termin, säger Marjorie Cerda Bastias, en annan av eleverna på det nya programmet.

Petra Andersson upptäckte HOPP på gymnasiemässan i våras och blev direkt intresserad eftersom hon vill jobba med att hjälpa folk. Hon tror att de andra eleverna på programmet också har ett grundläggande intresse av att hjälpa andra människor.

— Jag har lätt för att umgås med äldre och småbarn. Så en utbildning som ger garanterat jobb inom vård eller omsorg är en jättebra grej för mig. Om inte det här programmet fanns hade jag nog valt det vanliga Omvårdnadsprogrammet eller Barn- och fritid, förklarar Petra. Hon tycker det är bra att det är så mycket praktik på programmet och får medhåll av de andra.

Petra Andersson tror att barnomsorgen är det område som de flesta i klassen vill jobba med, men också att många kommer att arbeta inom till exempel äldrevården.

Praktiken är lika viktig som teorin på HOPP och eleverna har stora möjligheter att få kontakter i arbetslivet eftersom de får chans att återvända till samma plats under andra och tredje läsåret. Man har olika handledare på varje plats som ska visa bredden hos omsorgsyrkena. Dessutom finns en mentor på skolan som övervakar praktiken och bland annat åker ut och besöker sina elever på praktikplatserna för att se hur det fungerar.

Studiehandledaren Eva Lindqvist, som också är lärare på HOPP, hoppas att eleverna som går ut från programmet kommer att hjälpa till att höja statusen hos dem som arbetar inom vård och omsorg i Göteborg.

Efter varje år ska HOPP utvärderas för att se om fler likadana utbildningar ska startas. Det planeras nu för nya klasser nästa höst.

Eva Lindqvist tycker sig redan märka att eleverna både jobbar bra med skolarbetet och har ett stort intresse för människor, som är så viktigt i de här yrkesgrupperna. Arbetsplatserna bestämmer själva vilka de vill anställa, men för att Göteborgs Kommun ska garantera anställning krävs att alla ämnen är godkända.

Eleverna själva tror inte att alla betyg är lika viktiga.

— Hur viktigt kan naturkunskapsbetyget vara när man ska jobba med omvårdnad?, undrar Eric Mixco Peñate, och Petra Andersson håller med.