Vi har ställt samman hur mycket olika kommuner betalar kommunalare med samma typ av jobb. Vår bearbetning av den senaste lönestatistiken (november 2001) visar på betydande skillnader inom alla yrken. Det skiljer både två och tre tusen kronor i månaden, och ibland mer än så, mellan de bästa och sämsta kommunerna.

Kvinnodominerade vårdyrken ligger i genomsnitt knappa tusenlappen under de vanligaste ”teknikjobben” — vaktmästare, hantverkare och parkarbetare.

Men en mycket stor majoritet av kommunerna betalar sina ”teknikjobb” mindre än vad vårdfolket får i de bästa kommunerna.

Kön är viktigt för vilken lön du får, men var du bor och jobbar är mycket viktigare.

För att kunna jämföra löneläget har vi räknat fram en ”vårdlön” för varje kommun*. Vi har vägt samman vad vårdare, undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare tjänar.

Vårdlönen berättar om hur stor medellönen hade varit om kommunen haft 178 undersköterskor, 176 vårdbiträden, 103 barnskötare och 73 vårdare. Antalet speglar hur det i genomsnitt ser ut landets kommuner.

Det handlar om de löner som kommunen betalar ut till såväl vikarier som fast anställda. I kommuner med många lågt betalda vikarier drar timlönerna ner löneläget. OB och andra tillägg är inte medräknade.

Löneligan för vårdfolket toppas av tre stycken norrortskommuner i Stockholms län: Järfälla, Danderyd och Täby. Lönerna där ligger 1.600-1.800 kronor över de tre Norrlandskommuner i botten: Ragunda, Storuman och Nordmaling.

Samtidigt finns också två Norrbottenskommuner, Kiruna och Gällivare, i den absoluta toppen.

Kommuner med lågt löneläge finns det gott om i Dalarna: Falun, Smedjebacken, Gagnef, Mora, Säter och Leksand ligger alla under 14.900 kronor i månaden.

Vi har också mätt löneläget för de vanligaste tekniska yrkesgrupperna på samma sätt. Här handlar det om medellönens storlek om kommunen skulle ha haft 13 hantverkare, 14 parkarbetare och 18 vaktmästare. Också det ett genomsnitt i landet.

Bland de fem i toppen återkommer från vårdlistan både Järfälla och Kiruna. Sundbyberg och Tyresö som toppar tekniklistan ligger också ganska bra till på vårdlistan.

Trean på tekniklistan, Göteborg, ligger däremot långt ner på vårdlistan. Skillnaden i Göteborg mellan teknikjobben och vårdjobben var nästan två tusen kronor — störst i landet. Dubbelt så stor som genomsnittet. 

*Bara de kommunalare som jobbar för kommunen ingår i den här statistiken. Anställda som inte är med i facket eller
annat fack finns inte med. Inte heller
privatanställda.