Salen är överfull, runt väggarna har olika sponsorer små utställningar. På alla stolar står påsar med varuprover och broschyrer.

— Detta är det största medicinska seminariet i Ystad någonsin, säger Lilian Borén, en av de sex undersköterskor från lasarettet i Ystad som ordnat årets Budkavle, den tolfte i ordningen.

De tog över efter kollegerna på Malmö allmänna sjukhus som var arrangörer förra året. Det har varit mycket jobb med att få allt att fungera, berättar Lilian. Lokalen räckte inte till för utspisning, så de satte upp ett jättelikt partytält intill kongressbyggnaden.

Principen var att ämnena skulle vara allmänbildande och ge ett vidgat seende. Föreläsarna skulle vara inhemska. Undantaget är Angelica Fritjof som pratar om bemötande i vården. Hon kommer visserligen från Ystad men har flyttat från stan.

Först ut är idrottsläkaren Sven-Anders Sälveborn. Mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla skador på fotbollsplanen är återfallsskador, får vi veta. Sälveborn slår ett slag för balansbrädan som träningsredskap och passar på att sälja sin bok ”Stretching”.

Deltagarna är intresserade. Men riktigt gripna blir de inte förrän läkaren Curt-Erik Nelson och hans fru Inger tar över. Med hjälp av stillbilder berättar de om hur de var med och räddade liv under primitiva förhållanden i Afrika. Mer än en pojkbebis fick heta Erik eller Nelson efter doktorns kejsarsnitt.

Bössorna från Rotarys Läkarbank fylls snabbt. Innan dagen är slut har Läkarbanken fått 8.000 kronor till en sjukstuga i Kenya. Det blir sammanlagt 10.000 kronor eftersom paret Nelson avstod från sitt honorar på 2.000 kronor.

— Fallbeskrivningarna var intressanta, kommenterar Britta Bonander från postoperativa avdelningen vid Borås lasarett. Hon är med på Budkaveln för andra gången.

— Det är roligt att undersköterskor får åka på sånt här. Vi har inte så stort utbud, tillägger hon.

Tre kolleger från Lunds lasarett, Staffan Persson, Lars Harrysson och Barbro Lund uttrycker ungefär samma sak.

— Sjuksköterskor och läkare åker ju på hur många kongresser som helst, vi har bara detta. Det förstår klinikcheferna också, säger Barbro som avnjuter sin femte Budkavle.

Ingen av dem vi pratar med har haft problem med att få åka, arbetsgivaren har godvilligt gett dem ledigt och betalat avgiften på 500 kronor per deltagare.

Budkavlen är inte bara en utbildning utan också ett tillfälle att umgås. Samtalen med andra som jobbar med samma sak men kanske på ett annorlunda sätt är givande, tycker de tre från Lund.

Aktuellaste föreläsningen kommer sist. Den handlar om att ta hand om hjärtpatienter redan i ambulansen, en verksamhet som håller på att byggas upp i Skåne.

Budkavlen går vidare till sjukhuset i Skövde som får äran att ordna en föreläsningsdag nästa höst.

Budkavlen är en idé som spritt sig. Norra Sverige har haft sin första budkavle i Falun och lämnat över till Östersund.

Första Budkaveln för Mellansverige hölls vid Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholm, en vecka efter Ystad, och samlade 200 undersköterskor.

— Vi var i Malmö förra året och tyckte det var en rolig grej, säger en av arrangörerna, Anita Nilsson från CIVA, centralintensiven på KS.

Anita ingår i en grupp på elva som alla arbetar vid olika specialiserade intensivvårdsavdelningar. Till skillnad mot kollegerna i Ystad som fått byta timme mot timme, har de fått planera det mesta på arbetstid.

KS är ett specialistsjukhus och det präglade föreläsningarna. Bland annat berättade sjuksköterskan Oili Tengvall om avancerad vård av brännskador.

Annbritt Lindblad, Ann Magnusson och Lena Johansson från allmänintensiven på Norrtälje sjukhus tyckte att de lärde sig flera nya saker. Till exempel att enbart brännskadan ska kylas, resten av kroppen ska hållas varm.

Alla undersköterskor på intensiven i Norrtälje, 18 stycken, fick åka på Budkavle och ersattes under dagen av sjuksköterskor, berättar de. Likadant gjorde man på KS.

En föreläsning på KS handlade om ”ECMO”, Extra Corporeal Membran Oxygenering, i dagligt tal hjärtlungmaskin.

ECMO-sjuksköterskan Krister Eriksson berättade om dramatisk livräddning mot alla odds och visade rörliga bilder. ECMO-centrum vid KS är det enda i Europa som behandlar såväl nyfödda som vuxna och som dessutom transporterar patienter mellan sjukhus under pågående behandling. Deltagarna fick följa flera fall, bland annat en leukemisjuk pojke som hämtades med Herkulesplan av ECMO-personal på Island och fördes till Glasgow i Skottland.

Anita Nilsson hoppas att KS inte har gett undersköterskorna på de mindre sjukhusen i mellansverige komplex med sitt avancerade medicinska program. Det är minst lika bra med lokala experter som berättar något intressant, som i Ystad, säger hon. Till en början ville ingen åta sig uppdraget att ordna nästa budkavel. Men nu är det bestämt — det blir Örebro.