De två sista avtalskonferenserna som hölls högst upp i norra Sverige speglade denna delade opinion.

Både i Norrbotten och i Västerbotten var sektionsordförandena mycket missnöjda med resultatet från de lokala löneförhandlingarna. Kommunerna har inte gett mer än vad de absolut måste. Det centrala avtalets 3,8 procent 2001 och 3,7 procent 2002 har arbetsgivarna gjort till ”tak”.

Men när frågan kom upp om avtalet bör sägas upp i förtid, så att Kommunal med strejkrätten i bagaget kan förhandla om för 2003, blev beskeden olika.

Från norrbottningarna var det entydigt. De vill ”upp på barrikaderna och slåss!”. Kravet som nämndes var sju procent eller tusen kronor för 2003.

Det finns ett starkt medlemstryck och nu efter valrörelsen är det ” guldläge” för Kommunal. Möjligheten att slåss med den allmänna opinionen i ryggen är större än någonsin.

Konferensen i Västerbotten var mer pessimistisk om möjligheterna till lyft för kommunalarnas löner. De flesta ville inte säga upp avtalet. Negativa uttalanden från andra LO-förbund var argument för att Kommunal inte skulle få stöd från övriga LO.

Diskussionen fördes utifrån antagandet att en procent till är vad man realistiskt eventuellt kan få om man går ut i konflikt.

Och i så fall skulle lönehöjningarna försenas i flera månader.

— Det finns inget entydigt medlemskrav på att säga upp, sa en sektionsordförande.

På de sista konferenserna har företrädare för förbundskontoret testat idéer om hur ”ett alternativ till uppsägning” kan se ut.

Tanken är att lokala löneförhandlingar nästa år inte bara blir en uppgift för det lokala facket — sektionerna.

— Förbundet och samtliga lokalavdelningar gör en gemensam kraftsamling med fokus på de lokala förhandlingarna, heter det.

Förbundet, avdelningarna och sektionerna ska samverka i såväl opinionsbildning som strategi för de lokala förhandlingarna. Sektioner i samma län kan samverka kring samma krav till sina respektive arbetsgivare. Allt för att få ut mer än de 3,5 procent som centrala löneavtalet garanterar.

Många sektionsordföranden i Västerbotten ansåg att det här var ett tänkvärt alternativ. Men i Norrbotten ansåg man inte alls att det var ett trovärdigt alternativ.

Om avtalet sägs upp eller inte avgör förbundsstyrelsen på tisdag. Då kommer de åsikter som kommit fram på avtalskonferenserna att vägas in.

Majoritet bland sektionsordföranden:

För uppsägning:

Stockholm

Kronoberg

Kalmar

Halland

Älvsborg

Värmland

Västmanland

Dalarna

Jämtland

Norrbotten

Mot uppsägning:

Uppsala

Södermanland

Gotland

Östergötland

Jönköping

Skåne

Väst

Skaraborg

Örebro

Gävleborg

Västerbotten

Delad opinion:

Blekinge

Västernorrland