— Det kan ju vara så här på fler reningsverk runt om i landet. Det vet vi inte eftersom ingen har mätt, säger han.

Men forskarna bakom rapporten ”Undersökning av anställda i reningsverk” som nyligen kom vill inte dra några entydiga slutsatser. Vid de andra verken uppmättes mer ”normala” nivåer.

— Allmänt sett var det låga värden, säger läkaren Jörgen Thorn vid avdelningen för miljömedicin vid Göteborgs universitet som står bakom rapporten ”Undersökning av anställda i reningsverk”.

Det var vid en station vid ett reningsverk i Borås som det uppmättes 185 ng/m3 (miljarddels gram per kubikmeter luft).

Sverige saknar gränsvärden för endotoxin medan till exempel Tyskland och Holland har gränsvärden som ligger på 10 ng/m3.

Sen tidigare vet man att endotoxin ger upphov till inflammationer som i sin tur kan ge influensaliknande symptom som muskel- och ledbesvär.

Många som jobbar i avloppsreningsverken har länge vittnat om sin ohälsa.

Men undersökningen i sex västsvenska kommuner har inte gett några egentliga svar om riskerna. Förutom mätningar av luften har de 59 anställda genomgått läkarundersökningar. Resultaten har jämförts med en kontrollgrupp på 55 personer med helt andra jobb.

— Man kan inte säga utifrån den här rapporten att det är farligt att jobba i reningsverk, säger Jörgen Thorn

Syftet med hälsokontrollerna var att se om de hälsoproblem de anställda berättat om, som ledvärk, ovanlig trötthet, nästäppa, tarmproblem med mera, på något sätt kunde visa på en faktisk förekomst av inflammation i kroppen.

Men det gick inte se några större skillnader mellan reningsverksarbetarna och kontrollgruppen. Däremot visade hälsokontrollerna att en hög andel av reningsverksarbetarna i Skövde och Mariestad/Skara hade enterovirusantikroppar i blodet. Enterovirus kan ge upphov till olika mag- och tarmsymptom eller luftvägsinfektioner.

Men även här visar en jämförelse mellan alla reningsverksarbetare och kontrollgruppen att skillnaderna är små.

I slutet av det här året väntas Länsrätten i Mariestad ta upp ett uppmärksammat fall (Kommunalarbetaren nummer 12-2001 samt nummer 15 2001). Det handlar om elektrikern Ola Andersson som först fick sin ledvärk bedömd som arbetsskada av Försäkringskassenämnden i Mariestad. Riksförsäkringsverket gick emot och överklagade beslutet till länsrätten. Domen kan bli vägledande för andra fall.

Fotnot: Rapporten ”Undersökning av anställda i reningsverk” kan beställas på e-postadressen: yvonne.peterson@envmed.gu.se. Eller skriv till Avdelningen för miljömedicin, Göteborgs universitet, Box 414, 405 30 Göteborg.