Den ojämlika möjligheten att få personalutbildning blir tydlig i den kartläggning som Åsa Nelander på Kommunals förbundskontor gjort. Hon har också jämfört med LO:s siffror om andra grupper. Här är några resultat:

Landstingsanställda SACO-medlemmar får personalutbildning för i genomsnitt 40.000 kr varje år, motsvarande siffra för Kommunals medlemmar är 12.400 kr. Mäter man i tid, får man den här bilden: Kommunals medlemmar får personalutbildning på i genomsnitt 3 procent av sin arbetstid, SKTF ungefär 4,5 procent och SACO nära 7 procent.

Det finns också skillnader mellan kommunalare. De ca 15 procent av Kommunals medlemmar som arbetar hos privata arbetsgivare får minst — 1,2 procent, (kvinnor 0,9 procent). Anställda inom äldreomsorgen får mindre än anställda inom hälso- och sjukvården. Äldre (55 — 64 år) får mindre, män får lite mer än kvinnor och heltidsanställda mer än deltidare.

— Det är inte bara orättvist, det är också oklokt att satsa minst på de yrkesgrupper som står närmast vårdtagarna, patienterna och barnen, säger Ronny Olsson, chef på Kommunals utbildningsenhet. Det är tvärtom dem arbetsgivarna ska satsa på om de vill utveckla verksamheten och höja kvaliteten.

Kommunals medlemmar efterfrågar också personalutbildning, de säger sig behöva mer kunskaper i högre grad än medlemmar i andra LO-förbund. Men det finns också kommunalare som bedömer att de är överkvalificerade och inte får använda sina kunskaper.

— Om ungdomar ska välja de kommunala jobben måste det finnas en utveckling i arbetet.

Kartläggningen visar också att 13 procent av Kommunals medlemmar är födda utomlands. Av dem som är födda utanför Norden har 20 procent eftergymnasial utbildning. Det kan jämföras med genomsnittet för Kommunals medlemmar — som är 6 procent. Vidare har var fjärde (25 procent) utlandsfödd medlem en tidsbegränsad anställning, jämfört med 14 procent av medlemmar födda i Sverige.

Det är uppenbart att de utlandsföddas kompetens inte tas till vara på ett bra sätt, konstateras i rapporten.