I Vilhelmina till exempel ska man pröva att använda videokonferenser för att utbilda och handleda personal inom demensvården. På Håsta äldreboende i Hudiksvall ska man ta reda på bästa sättet att använda IT-stöd i hemtjänst och boende. I Lerums kommun ska undersköterskor registrera och återrapportera sina arbetsinsatser i mobila handenheter.

Projektet ”Old people@home” i Gävleborg vill förbättra för både de gamla och personalen genom att skapa en obruten digital vårdkedja mellan äldreomsorg, läkare och hemtjänst.