Ett av Bryggans två vårdbiträden, Fatma Demiral, berättar att många av kvinnorna som besöker Bryggan gråter och är oroliga för att de inte längre ska ha någonstans att gå.

— Jag är orolig för deras skull. Jag kan alltid hitta ett nytt jobb, men de här kvinnorna har ingen annanstans att vända sig. Jag hoppas att politikerna låter oss fortsätta, säger hon uppgivet.

Bryggan har sedan januari 2001 drivit ett dagcenter för äldre turkiska kvinnor. Förutom den sociala samvaron som många av de ensamstående kvinnorna saknar, får de en chans att lära sig svenska, laga nyttig mat och gå på utflykter. Något som uppskattas, eftersom några av kvinnorna knappt hade satt sin fot utanför Rinkeby när Bryggan startade sitt seniorcenter. Dessutom ser de två vårbiträdena, Fatma Demiral och Beyhan Candemir, till att kvinnorna mår bra, och hjälper dem att hålla reda på sina mediciner.

Men nu kan de turkiska kvinnornas enda fasta punkt i tillvaron komma att försvinna.

— Vi har inte fått besked om huruvida vi får några pengar för nästa år. Den första november måste jag varsla personalen, säger Anneli Hiltunen, Bryggans projektledare.

— Men det är inte vårdbiträdena jag är oroad för i första hand. Det är kvinnorna som kommer hit som blir drabbade. När vi startade verksamheten hade många av dem aldrig åkt tunnelbana, trots att de har bott här i flera decennier. Utan Bryggan kommer de återvända till ett liv där de sällan lämnar sin lägenhet, fortsätter hon.

Vårbiträdet Beyhan Candemir instämmer.

— Jag har sett oron i kvinnornas ögon. De mår inte bra av att leva i ovisshet.

— Dessutom känns det jobbigt för mig personligen också. Vi har blivit som en stor familj. Det blir svårt för alla inblandade om vi måste splittras, fortsätter hon.

Men oredan efter valet gör att politikerna väntar med att fatta ett beslut i frågan.

— Bara vi kan komma överens om vem som ska bestämma i stadshuset så kan vi börja diskutera budgeten. Men som det ser ut nu kommer det att dröja till början av december, säger Gunnel Rohlin, avdelningschef för Stockholms stads äldreomsorgsberedning.

Även i Rinkeby stadsdelsnämnd anser man sig vara bakbunden av maktkampen i Stockholms stad. Hailu Abebe (s), vice ordförande i stadsdelsnämnden, säger att det inte går att bevilja nya anslag till Bryggan innan det finns en majoritet i stadshuset.

Men löften om att beslut kommer i december hjälper inte Anneli Hiltunen, som snart måste varsla sin personal. Hon vill att politikerna tar sitt förnuft till fånga och låter verksamheten fortsätta.

— Det här är kvinnor som var med och byggde upp Sverige. De har lika stor rätt som svenska pensionärer till en värdig ålderdom.